Velkommen til TN-Byggentreprenør AS

Vi påtar oss alle typer nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Som entreprenør tar vi på oss både prosjektering og utførelse. Det betyr at vi tar på oss ansvar for hele prosessen. Vi jobber med full koordinering, planlegging og styring. Byggherren får en kontraktspartner som tar seg av både bygging, fremdrift og økonomi.

Best resultat oppnås via et godt samarbeid med byggherren. Ingen prosjekter er like, og vi tilnærmer oss derfor ethvert nytt oppdrag med fokus på byggherrens ønsker og mål. Vi kan vise til en lang rekke spennende prosjekter med fornøyde byggherrer. Vår portefølje omfatter blant annet kontorbygg, forretninger, næringsbygg og leiligheter.

HMS

Bygg og anlegg er en utsatt bransje, hvor små feil på byggeplassen fort kan få store konsekvenser.
Derfor er virksomheten opptatt av å forebygge arbeidsulykker – gjennom tiltak som vernerunder, rapportering av uønskede hendelser,
interne krav til risikovurderinger og sikker-jobb-analyser. Virksomheten har derfor etablert følgende:

  • IK-HMS i bedriften
  • IK-HMS kartlegging
  • HMS handlingsplan
  • Hver ansatt får utlevert en personalhåndbok med HMS krav og rutiner for bruk av verktøy og sikkerhetsutstyr

Tjenester

Tjenester vi tilbyr

  • Rehabilitering
  • Påbygg/tilbygg
  • Nybygg
  • Mindre betongarbeider
  • Konsulenttjenester (søknadsprosedyrer, tegninger etc)
  • Vi gjennomfører gratisbefaring i forbindelse med tilbudsforespørsel

Når prosjekter er avsluttet og overlevert byggherren, medfølger også FDV dokumentasjon.