Bygg og anlegg er en utsatt bransje, hvor små feil på byggeplassen fort kan få store konsekvenser.
Derfor er virksomheten opptatt av å forebygge arbeidsulykker – gjennom tiltak som vernerunder, rapportering av uønskede hendelser,
interne krav til risikovurderinger og sikker-jobb-analyser. Virksomheten har derfor etablert følgende:

  • IK-HMS i bedriften
  • IK-HMS kartlegging
  • HMS handlingsplan
  • Hver ansatt får utlevert en personalhåndbok med HMS krav og rutiner for bruk av verktøy og sikkerhetsutstyr