TN Byggentreprenør AS ble etablert 13. august 2013.

Virksomhetens formål er:

Entreprenørvirksomhet, handel og prosjektering. Selskapet kan videre eie og drive fast eiendom og kan likeledes ved aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak, samt alt annet som naturlig faller inn under disse punktene.

TN Byggentreprenør AS har fagarbeidere med 30 års erfaring i bransjen.

Vi har i tillegg faste samarbeidspartnere innen elektrotjenester, rørlegger, blikkenslager, grunnarbeider og murer.