Tjenester vi tilbyr

  • Rehabilitering
  • Påbygg/tilbygg
  • Nybygg
  • Mindre betongarbeider
  • Konsulenttjenester (søknadsprosedyrer, tegninger etc)
  • Vi gjennomfører gratisbefaring i forbindelse med tilbudsforespørsel

Når prosjekter er avsluttet og overlevert byggherren, medfølger også FDV dokumentasjon.